χρήσιμα

Τα κέντρα τεχνολογίας, τα ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικά ιδρύματα έχουν βελτιώσει τη καθημερινότητα μας , το τρόπο ζωής μας , τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε , τις μεταφορές μας ακόμα και τα τρόφιμα και συμπληρώματα που καταναλώνουμε, με μεγαλύτερο παράδειγμα τα συμπληρώματα διατροφής με τα οποία έχουν καταφέρει να απομονώσουν τα συστατικά που χρειαζόμαστε για γυμναστική και συγκεκριμένες δραστηριότητες. Εκτός από τα "τεχνολογικά προϊόντα " πολύ μεγάλη είναι η εξέλιξη και σε άλλα προϊόντα όπως ρούχα και παπούτσια , κάνοντας τα πιο ανθεκτικά και αποδοτικά .

Κέντρα Τεχνολογίας

Athena RIC

Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας ειδικευμένο σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α'128), του άρθρου 9 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α'33) και του άρθρου 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α'105). Είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

athena-innovation.gr

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

Το ξεκίνημα του ΙΤΕ τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του '80. Το 1983 ιδρύεται στο Ηράκλειο το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΤ), που περιλαμβάνει το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ (ΙΗΔΛ), με έμφαση σε μιρκοηλεκτρονική, πολυμερή και λέιζερ και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ). Σκοπός του ΕΚΕΚ ήταν να δημιουργήσει μια σοβαρή ερευνητική υποδομή σε τομείς αιχμής, να βοηθήσει την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης και να συμβάλει στην πρόοδο του νησιού και της χώρας. To 1984 ιδρύονται δύο νέα ινστιτούτα: Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) στην Πάτρα και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΕΙΤΧΗΔ) στη Θεσσαλονίκη. Το 1985 το ΕΚΕΚ διευρύνεται με δύο ακόμη ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) με έδρα το Ηράκλειο και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) με έδρα το Ρέθυμνο. Την ίδια χρονιά το ΕΚΕΚ με την αρωγή της Παγκρήτιας Ενώσεως Αμερικής ιδρύει στο Ηράκλειο τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ). Το 1987 το ΕΚΕΚ και τα Ινστιτούτα ΕΙΤΧΗΔ και ΕΙΧΗΜΥΘ συνενώνονται και αποτελούν το ΙΤΕ, που έκτοτε εδρεύει στο Ηράκλειο. Το 1999 το Ινστιτούτο του ΙΤΕ στη Θεσσαλονίκη, αποσπάται προκειμένου να αποτελέσει τον πυρήνα ενός νέου εθνικού ερευνητικού κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα. Το ΙΤΕ ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

forth.gr

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - ΕΑΑ

Τo Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας μας και των Βαλκανίων. Ιδρύθηκε με δωρεά του βορειοηπειρώτη τραπεζίτη Βαρώνου Γεωργίου Σίνα το 1842. Το πρώτο κτήριο του Αστεροσκοπείου, κατασκευάστηκε στο λόφο των Νυμφών, απέναντι από την Ακρόπολη. Σχεδιάστηκε από τον Θεόφιλο Χάνσεν και είναι σπάνιας ομορφιάς, αταυροειδές και προσανατολισμένο στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα

noa.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR / Ε.Ι.Π.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1920, έως σήμερα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π), παραμένει στην πρωτοπορία των εξελίξεων στην Βιοϊατρική Έρευνα και τις εφαρμογές της για τη Δημόσια Υγεία ενώ συνεχίζει τη μακρόχρονη προσφορά του στην Εκπαίδευση και την Ενημέρωση των Πολιτών. Το 1975, με την υπογραφή διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Παστέρ Παρισίων, καθορίστηκε το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ως Ν.Π.Ι.Δ, Κοινωφελούς Ιδρύματος μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η ενεργός συμμετοχή του Ινστιτούτου στο Διεθνές Δίκτυο των Ινστιτούτων Παστέρ και η διαρκής παρουσία των ερευνητών του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Διοργανώσεις για την Έρευνα και την Τεχνολογία, προσδίδουν στο Ε.Ι.Π., διεθνή χαρακτήρα και εμβέλεια.

pasteur.gr

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Το Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), είναι ένα πολυεπιστημονικό Ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε με Β.Δ. της 9-10-1958. Το Ε.Ι.Ε έχει σκοπό την οργάνωση, χρηματοδότηση και ενίσχυση επιστημονικών εργασιών ανωτάτου ερευνητικού επιπέδου στις γνωστικές περιοχές των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών.

eie.gr

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) προήλθε από την ένωση δυο διακεκριμένων ερευνητικών φορέων, του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ), τα οποία εποπτεύονταν από τη ΓΓΕΤ. Σκοπός του ΕΛΚΕΘΕ είναι η διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, η διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδιαίτερα στους τομείς της μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισμών της, των ορίων της με την ατμόσφαιρα, την ακτή και το βυθό, των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα.

hcmr.gr

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών - ΕΚEΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" είναι ένα κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό κέντρο με μία ιστορία στενά συνδεδεμένη με το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικών Βιολογικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ". Το Κέντρο άρχισε τις ερευνητικές του δραστηριότητες το 1998 και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικούς τομείς της ανοσολογίας, της μοριακής βιολογίας και γενετικής, και της μοριακής ογκολογίας.

fleming.gr

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ") είναι ένα σύγχρονο πολυκλαδικό Ερευνητικό Κέντρο με ανάπτυξη στους τομείς των θετικών επιστημών. Διαθέτει μεγάλες σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, πολλές από τις οποίες είναι μοναδικές στον Ελλαδικό χώρο. Το ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" καλύπτει μια έκταση 600.000 m2 με χρήσιμη επιφάνεια περίπου 45.000 m2. Στελεχώνεται από 1050 άτομα εκ των οποίων 450 αμειβόμενα από ερευνητικά κονδύλια.

demokritos.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΚΤ

Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ είναι η παροχή ολοκληρωμένης πρόσβασης σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την επιστήμη και την τεχνολογία, και η προσφορά βέλτιστων υπηρεσιών τεκμηρίωσης και ανάκτησης πληροφοριών. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΕΚΤ αναπτύσσει, συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει περιεχόμενο Ε&Τ, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών. Στους στόχους του ΕΚΤ εντάσσονται: * η ολοκλήρωση των συστημάτων για την ενιαία διαχείριση περιεχομένου Ε&Τ * η λειτουργία κεντρικού κόμβου για την πλοήγηση σε περιεχόμενο Ε&Τ * η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης * η μεταφορά τεχνογνωσίας προς άλλους οργανισμούς σχετικά με τη διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου.

ekt.gr

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης: ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Β. Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Το προσωπικό του Κέντρου ξεπερνάει τα 600 άτομα με την πλειοψηφία να είναι επιστήμονες και μηχανικοί.

Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, the Trading Agents Competition Award και πολλά άλλα ενώ κατατάχθηκε στα 20 πρώτα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα με βάση την υψηλή συμμετοχή του στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7).

Το ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.000 ερευνητικά έργα[1] χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι επιστήμονες του Κέντρου έχουν ιδρύσει μέχρι σήμερα 4 εταιρείες start up.

certh.gr

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) αποτελεί συνέχεια του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών που ιδρύθηκε το 1959. Το ΕΚΚΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, έχει έδρα την Αθήνα, εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι ο μόνος γενικού χαρακτήρα με εθνική εμβέλεια δημόσιος φορέας στον τομέα της κοινωνικής έρευνας. Το ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΚΕ αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων: κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, γεωγράφους, οικονομολόγους, δημογράφους, εγκληματολόγους, στατιστικούς, ιστορικούς, κλπ. Η πληρότητα του παραγόμενου επιστημονικού έργου διασφαλίζεται με τη συμβολή του διοικητικού και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, μέρος του οποίου εργάζεται στο άρτια εξοπλισμένο Υπολογιστικό Κέντρο.

ekke.gr

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE) είναι το εθνικό κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EE). Με το Νόμο 2244/94 ("Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας") και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓET), και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

cres.gr

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Το Κέντρο Τεχνολογικής  Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, υποστηριζόμενο από τα εργαστήρια των ΑΕΙ της Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο, ικανό να ανταποκριθεί στην αναγκαιότητα αυτή, αφού σκοπός του Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας είναι:

  • προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας
  • εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας
  • βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας αυτής και κατ' επέκταση της χώρας
  • ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών, καθώς και
  • υποστήριξη βιομηχανικών -βιοτεχνικών μονάδων.
ktedm.gr

Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) είναι ένα σύνθετο Ερευνητικό Κέντρο, με σύγχρονη ανάπτυξη και με σημαντική εργαστηριακή υποδομή. Κύρια αποστολή του Κέντρου είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας, η ανάπτυξη εφαρμογών και παραγωγή προϊόντων για τη βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 και αποτελεί νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ίδρυση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί την πολιτική ανασχεδιασμού του ερευνητικού ιστού της χώρας στη βάση της ισόρροπης γεωγραφικά κατανομής του επιστημονικού δυναμικού και στήριξης της Περιφερειακής Ανάπτυξης.Σήμερα, το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. εξελίσσετε ταχύτατα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την Θεσσαλία σε σχέση με την πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Αποτελεί επίσης μια θερμοκοιτίδα υποτρόφων, μεταδιδακτορικών φοιτητών και συνεργαζόμενων ερευνητών που ενισχύουν τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Θεσσαλίας. Η άρτια επιστημονική γνώση σε συνδυασμό με την εμπειρία και την θέληση για πρόοδο και ανάπτυξη αποτελούν τα στοιχεία εκείνα στα οποία οφείλεται τόσο η ταχύτατη εξέλιξη του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μέχρι σήμερα όσο και η ανοδική πορεία του που προδιαγράφεται για το μέλλον.

cereteth.gr

Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα

ΕΛΚΕΔΕ elkede.gr